Tarieven en betalingen

Netwarmte opnieuw goedkoper dan aardgas in 2022

Net als in 2021 is het tarief van SVP lager dan het aardgastarief. Daarnaast geeft de overheid nog € 265 extra korting, die ook voor warmteklanten geldt.

—————————————————————————————————————————————-

Warmtetarieven 2022 (1 juli – 31 december 2022)

Let op: Het kabinet verlaagt de btw op energie van 21% naar 9%. Dit gaat in op 1 juli 2022 en duurt 6 maanden.
Klik hier voor de Tarievenkaart 2022 met addendum onderaan het document voor de tarieven vanaf 1 juli 2022.

—————————————————————————————————————————————-

Warmtetarieven 2022 (1 januari – 30 juni 2022)

De energieprijzen zijn dit jaar sterk gestegen, en daarmee ook de kosten voor SVP. Als gevolg daarvan zijn onze tarieven gestegen, maar veel minder dan de aardgasprijzen. Vergeleken met het wettelijke tarief van de Autoriteit Consument en Markt (ACM), geeft SVP de volgende kortingen:

• Vaste korting van € 33,00 op de verbruikskosten

• Vaste korting van € 29,00 euro op het vastrechttarief

• Een korting van € 17,73 per verbruikte GJ (33%) op het wettelijk vastgestelde GJ tarief

Hiermee blijft SVP voor de gemiddelde klant met een verbruik van 28 GJ € 558,44 (26%) onder het ACM-tarief. Alle tarieven staan op de deze tarievenkaart.
Een verdere toelichting kun je vinden op MijnSVP

De tarieven 2022 voor particulieren en kleinzakelijke klanten (aansluitingvermogen maximaal 100 kW) zijn: 

>>Klik hier voor onze tarieven voor 2022 <<

Nieuwe voorschot op Mijn SVP

De tarieven zijn hoger geworden per 1 januari. Daarom hebben we uw voorschot opnieuw berekend. Daarmee voorkomen we een te grote bijbetaling op de jaarafrekening. U vindt het nieuwe voorschot op MijnSVP.

Tijdelijk hoger voorschotbedrag
Met de grote stijging van het verbruikstarief hebben we in het voorschotbedrag tot nu toe geen rekening gehouden. Daarom betaal je tijdelijk, tot je jaarafrekening, een hoger voorschot. Want je betaalt het verbruik vanaf 1 januari tot je jaarafrekening tegen het nieuwe tarief.

Voorbeeld
Het nieuwe tarief is € 10,71 hoger. Stel: je hebt een jaarverbruik van 28GJ. En het verbruik vanaf 1 januari tot de jaarafrekening is ingeschat op 14GJ tot de jaarafrekening. Met het nieuwe verbruikstarief kosten deze 14 GJ, € 140 meer. In de 3 maanden tot de jaarafrekening in april, verhogen we daarom je voorschot met € 50 per maand. Zie onderstaand uitgebreidere voorbeelden.

Nieuw voorschotbedrag na jaarafrekening
Op de jaarafrekening staat uw nieuwe voorschotbedrag. Dat zal hoger zijn dan dat in 2021, maar niet zoveel hoger als in de periode vanaf januari tot de jaarafrekening.

Uitleg en uitgebreide voorbeelden

Stap-voor-stap uitleg
We proberen hieronder uit te leggen waarom je voorschot tijdelijk zoveel kan stijgen.
• Het tarief voor warmte is aanzienlijk gestegen per 1 januari 2022
• Dit wisten we nog niet toen we je voorschotbedrag vorig jaar vaststelden
• Je jaarafrekening gaat niet over een kalenderjaar (1 januari tot 1 januari), maar over een periode van een jaar tussen bijvoorbeeld april 2021 en april 2022
• Je verbruik wordt ingeschat met behulp van de weergegevens van 2021 (graaddagenberekening)
• Het verbruik van 2021 rekenen we af te tegen het tarief van 2021 (€ 25,51)
• En dat van 2022 tegen het tarief van 2022 (€36,22)
• Het werkelijke verbruik rekenen we af met je meterstanden op de jaarafrekening.

Voorbeeld 1
Jouw voorschot van december gaat uit van een tarief van € 25,51, het tarief van 2021. Het verbruikstarief is in 2022 gestegen is naar € 36,22. Je zou dus over het verbruik van dit jaar tot de jaarafrekening € 10,71 per GJ te weinig betalen. Om een grote bijbetaling op de jaarafrekening te voorkomen, verhogen we je voorschotbedrag tijdelijk. Bij de jaarafrekening berekenen we deze opnieuw.

Voorbeeld 2
Rekenvoorbeeld (voor het gemak rekenen we met ronde getallen):
• Je standaardjaarverbruik is 50GJ
• Je krijgt je jaarafrekening in april
• Volgens de graaddagen heb je tussen april en december 25GJ verbruikt
• Deze rekenen we af tegen het 2021 tarief
• De resterende 25GJ rekenen we af tegen het 2022 tarief
• Dat is € 10,71 hoger
• Je hebt tot nu toe dus (€ 10,71×25=) € 275 te weinig betaalt
• Je hebt nog drie maanden om dat in te halen
• Je voorschot is dus (275/3=) € 90 omhoog gegaan
• Dit extra hoge voorschot betaal je drie keer
• Daarna berekenen we het voorschot opnieuw
• Dat zal hoger zijn dan in 2021, maar lager dan de voorschotten vanaf januari dit jaar.

Korting door overheid

De overheid compenseert de gestegen energieprijzen deels, ook voor warmteklanten. Dit gebeurt via de elektriciteitsrekening met een extra korting van € 265 op de maandelijkse termijnen. Je vindt deze bij de regel ‘Vermindering Energiebelasting’.

Vragen?

Heb je vragen over het nieuwe tarief? Wij helpen u graag! Neem contact op met onze klantenservice via mail: [email protected] of telefoon: 0900 9807 (lokaal tarief). Wij zijn op werkdagen van 8:30 uur tot 17:00 uur bereikbaar.

Hoe komt jouw warmtetarief tot stand?

Vanaf 2014 worden de tarieven voor kleinverbruikers (aansluitingen met een omvang van maximaal 100 kW) gebaseerd op de Warmtewet. Uitgangspunt bij deze tarieven is het ‘Niet-Meer-Dan-Anders-Principe’. Dit betekent dat een gemiddelde klant aangesloten op een warmtenet evenveel betaalt als een gemiddelde klant met hetzelfde verbruik en een HR ketel op aardgas.

De Autoriteit Consument en Markt (ACM) stelt jaarlijks de tarieven voor warmte vast en ziet er op toe dat de warmteleveranciers geen hogere tarieven in rekening brengt.

De ACM stelt onder andere de volgende tarieven vast:
1. De maximale warmteprijs per GJ
2. De maximale vaste leveringskosten
3. Het maximale meettarief
4. Het maximale huurtarief van de afleverset

Betalingen en betaalwijzen

Maandelijks stelt SVP een factuur op voor de levering van warmte.  Klanten kunnen zelf kiezen op welke manier die betaald wordt. Regel het snel en eenvoudig in Mijn SVP.

Manieren van betalen

Automatische incasso
Automatische incasso is de gemakkelijkste manier om te betalen. Naast betaalgemak heeft automatische incasso nog een aantal andere voordelen: het is gratis, kost geen moeite meer, betalingen zijn altijd op tijd (ook in vakantietijd, afwezigheid, bij ziekte etc.) en het is beter voor het klimaat (minder papier, inkt en transport). Dat laatste is belangrijk, want we willen samen verduurzamen en zo papierloos mogelijk werken en communiceren. Natuurlijk blijft er regie op de eigen betalingen via terugboeken (storneren) via de bank. Facturen staan in ‘Mijn SVP’, waar ze kunnen worden ingekeken, gedownload of geprint.

Bij de keuze om de factuur niet via automatische incasso te betalen maar via AcceptEmail, papieren factuur of E-factuur worden er per factuur administratiekosten in rekening gebracht (conform onze Algemene Voorwaarden en wet- en regelgeving). Deze worden duidelijk op de factuur en op het Tarievenoverzicht 2022 aangegeven.

AcceptEmail
Het betaalverzoek voor een factuur wordt verstuurd via e-mail, met daarin een iDeal betaallink. Via de betaallink kan direct en snel betaald worden. De kosten voor de AcceptEmail bedragen €1,- (incl. BTW) per keer.

Een instructiefilmpje met meer informatie over betalen per AcceptEmail is HIER te zien.

Papieren factuur
Voor de papieren factuur bedragen de huidige administratiekosten € 1,50 (incl. BTW) per toegezonden papieren factuur (afhandeling en portokosten).  Bij het overstappen op automatische incasso wordt – naast papier – € 18,- per jaar bespaard.

E-Factuur
Bij de keuze voor een E-Factuur wordt maandelijks een mail met de factuur als PDF-bijlage verstuurd. Op basis hiervan moeten alle kenmerken handmatig in de eigen internetbankieromgeving worden ingevoerd om te kunnen betalen. Deze betaalvariant kent aan administratiekosten een bedrag van€ 1,35 (incl. BTW) per toegezonden e-mail met daarin de factuur.

Klik hier onder voor ons incassobeleid.

Bespaartips

Meer besparingsmogelijkheden? Bekijk dan hier onze bespaartips. Hier vind je allerlei praktische tips om te besparen op warmtegebruik en daarmee op verlaging van je kosten.

Vragen?

Heb je vragen? Wij helpen je graag! Neem contact op met onze klantenservice via mail: [email protected] of telefoon: 0900 9807 (lokaal tarief). Wij zijn op werkdagen van 8:30 uur tot 17:00 uur bereikbaar.

Afsluittarieven
Als een klant afgesloten wil worden van het SVP-warmtenet kan dat tijdelijk of definitief. 

Wanneer er bijvoorbeeld een eigen warmtevoorziening wordt aangelegd, kan door tijdelijk afsluiten getest worden of de eigen warmtevoorziening gedurende het hele jaar goed werkt. In dat geval wordt de warmteaansluiting van SVP nog niet verwijderd.

Bij een definitieve afsluiting, verwijdert SVP de afleverset en een stuk van de warmteleiding. Zo wordt ervoor gezorgd dat er geen niet-gebruikte stukken leiding zijn, waardoor doorroesten als gevolg van stilstaand warm water wordt voorkomen. 

De tarieven voor tijdelijk afsluiten zijn eveneens gereguleerd door de ACM en bedragen:

https://www.acm.nl/nl/publicaties/tarievenbesluit-warmteleveranciers-2022