Tarieven en betalingen

Warmtetarieven 2024

De tarieven voor warmte in 2024 zijn bekend. Samengevat zullen de meeste klanten van SVP in 2024 iets meer betalen dan in 2023: het leveringstarief per GJ daalt aanzienlijk, maar het vastrecht stijgt flink. 

Leveringstarief gedaald
Het SVP-leveringstarief daalt fors ten opzichte van 2023 van €65,21 per GJ naar €46,69 per GJ. Echter in 2023 had de overheid een prijsplafond ingesteld van €47,38 per GJ tot een verbruik van 37 GJ. De rest van de prijs (€17,83 per GJ) betaalde de overheid voor u. In 2024 is er geen prijsplafond meer. Het leveringstarief van 2024 is € 0,69 lager dan het prijsplafondtarief van 2023.

Vastrecht gestegen
De vaste kosten stijgen in 2024. In 2023 kon SVP door de hoge leveringstarieven nog een korting geven en was het vastrecht veel lager dan het ACM-tarief. Door de flink gedaalde leveringstarieven is dat in 2024 niet meer mogelijk. Ook zijn de kosten van de inzet van mensen en materialen aanzienlijk gestegen.

Tarievenkaart 2024

Bekijk de Tarievenkaart 2024 voor gedetailleerde informatie. Enkele belangrijke elementen zijn:

• SVP-leveringstarief: €  46,69 per GJ
• Vastrecht (afleverset in eigendom SVP): €  795,88 per jaar
• Vastrecht (afleverset geen eigendom SVP):  €  650,50 per jaar

Klik hier voor een rekenvoorbeeld.

Voorschotbedrag

Nieuwe voorschotbedrag uiterlijk 31 december bekend
In het voorschot van 2023 is nog geen rekening gehouden met de nieuwe tarieven. Om te voorkomen dat klanten veel moeten bijbetalen op hun jaarafrekening, passen we het voorschotbedrag aan. Het nieuwe voorschot is uiterlijk 1 januari 2024 bekend.

Meterstanden
Bij klanten met een slimme warmtemeter lezen we de meterstand automatisch uit om het voorschot te berekenen. Bij klanten zonder slimme warmtemeter berekenen we de meterstand. Dit doen we op basis van historisch verbruik en graaddagen (een maat voor hoe warm of koud het is geweest in de afgelopen periode). Dit is een nauwkeurige en wettelijk toegestane manier van berekenen van de meterstanden bij het ontbreken van een slimme warmtemeter.
Klanten zonder slimme meter kunnen de meterstand ook doorgeven aan onze klantenservice voor een nauwkeurige berekening.

Tarief Spaarzaam in 2024 
In 2024 bieden we weer het Tarief Spaarzaam aan voor klanten met een laag verbruik. Meer informatie vind je hier.

Animatievideo’s tarieven en voorschot 2024
Bekijk de Animatievideo Tarieven 2024 en/of de Animatievideo Uitleg Voorschot waarin bovenstaande informatie nog een keer duidelijk wordt uitgelegd.

Vragen?

Lees hier de meest gestelde vragen of neem contact op met onze klantenservice via mail: [email protected] of telefoon: 0900 9807 (lokaal tarief). Wij zijn op werkdagen van 8:30 uur tot 17:00 uur bereikbaar.

Hoe komt jouw warmtetarief tot stand?

Ieder jaar stelt de Autoriteit Consument & Markt (ACM) de maximale warmtetarieven vast die de warmteleveranciers mogen rekenen. De maximale warmtetarieven zijn gekoppeld aan de gasprijzen. Hoe zij deze maximale warmtetarieven berekenen, lees je hier.

Betalingen en betaalwijzen

Maandelijks stelt SVP een factuur op voor de levering van warmte.  Klanten kunnen zelf kiezen op welke manier die betaald wordt. Regel het snel en eenvoudig in Mijn SVP.

Manieren van betalen

Automatische incasso
Automatische incasso is de gemakkelijkste manier om te betalen. Naast betaalgemak heeft automatische incasso nog een aantal andere voordelen: het is gratis, kost geen moeite meer, betalingen zijn altijd op tijd (ook in vakantietijd, afwezigheid, bij ziekte etc.) en het is beter voor het klimaat (minder papier, inkt en transport). Dat laatste is belangrijk, want we willen samen verduurzamen en zo papierloos mogelijk werken en communiceren. Natuurlijk blijft er regie op de eigen betalingen via terugboeken (storneren) via de bank. Facturen staan in ‘Mijn SVP’, waar ze kunnen worden ingekeken, gedownload of geprint.

Bij de keuze om de factuur niet via automatische incasso te betalen maar via AcceptEmail, papieren factuur of E-factuur worden er per factuur administratiekosten in rekening gebracht (conform onze Algemene Voorwaarden en wet- en regelgeving). Deze worden duidelijk op de factuur en op het Tarievenoverzicht 2022 aangegeven.

AcceptEmail
Het betaalverzoek voor een factuur wordt verstuurd via e-mail, met daarin een iDeal betaallink. Via de betaallink kan direct en snel betaald worden. De kosten voor de AcceptEmail bedragen €1,- (incl. BTW) per keer.

Een instructiefilmpje met meer informatie over betalen per AcceptEmail is HIER te zien.

Papieren factuur
Voor de papieren factuur bedragen de huidige administratiekosten € 1,50 (incl. BTW) per toegezonden papieren factuur (afhandeling en portokosten).  Bij het overstappen op automatische incasso wordt – naast papier – € 18,- per jaar.

E-Factuur
Bij de keuze voor een E-Factuur wordt maandelijks een mail met de factuur als PDF-bijlage verstuurd. Op basis hiervan moeten alle kenmerken handmatig in de eigen internetbankieromgeving worden ingevoerd om te kunnen betalen. Deze betaalvariant kent aan administratiekosten een bedrag van€ 1,35 (incl. BTW) per toegezonden e-mail met daarin de factuur.

Klik hier onder voor ons incassobeleid.

Bespaartips

Meer besparingsmogelijkheden? Bekijk dan hier onze bespaartips. Hier vind je allerlei praktische tips om te besparen op warmtegebruik en daarmee op verlaging van je kosten.

Energie besparen blijft de beste manier om je energierekening te verlagen. Kijk voor tips op www.zetookdeknopom.nl.

Vragen?

Heb je vragen? Wij helpen je graag! Neem contact op met onze klantenservice via mail: [email protected] of telefoon: 0900 9807 (lokaal tarief). Wij zijn op werkdagen van 8:30 uur tot 17:00 uur bereikbaar.

Afsluittarieven
Als een klant afgesloten wil worden van het SVP-warmtenet kan dat tijdelijk of definitief. 

Wanneer er bijvoorbeeld een eigen warmtevoorziening wordt aangelegd, kan door tijdelijk afsluiten getest worden of de eigen warmtevoorziening gedurende het hele jaar goed werkt. In dat geval wordt de warmteaansluiting van SVP nog niet verwijderd.

Bij een definitieve afsluiting, verwijdert SVP de afleverset en een stuk van de warmteleiding. Zo wordt ervoor gezorgd dat er geen niet-gebruikte stukken leiding zijn, waardoor doorroesten als gevolg van stilstaand warm water wordt voorkomen. 

De tarieven voor tijdelijk afsluiten zijn eveneens gereguleerd door de ACM en bedragen in 2024:


[Klik op het plaatje voor de .Pdf]

https://www.acm.nl/nl/publicaties/tarievenbesluit-warmteleveranciers-2024