Jaarcijfers SVP over 2023: minder verlies dan prognose

Jaarcijfers SVP: minder verlies dan prognose
Meevallers op het gebied van BWC-inzet, kosten en subsidie zorgen voor minder negatief jaarresultaat

SVP (Stadsverwarming Purmerend) maakt zijn jaarcijfers bekend over 2023. Het resultaat voor belastingen over 2023 bedraagt € 1,7 mln. negatief (na belastingen: € 1,5 mln. negatief). Dit is € 4,9 mln. lager dan openomen in de jaarbegroting (opgesteld in oktober 2022) maar € 6,4 mln. beter dan de laatste prognose (opgesteld begin oktober 2023). In 2023 werd SVP geconfronteerd met een aantal onvoorziene problemen met de ketels van de BWC (BioWarmteCentrale) wat leidde tot negatieve financiële consequenties. Het is voor het eerst sinds 2019 dat SVP geen zwarte cijfers kan schrijven. Vanwege een aantal oorzaken, zowel binnen als buiten de invloedssfeer van SVP, is het resultaat echter aanzienlijk beter dan de laatste prognose in oktober 2023.

Meer BWC-productie, kouder jaareinde en minder warmteverlies

Ten opzichte van de laatste prognose (oktober 2023) heeft een aantal factoren positiever voor SVP uitgepakt dan destijds werd voorzien. Er is 24/7 doorgewerkt om de ketels op de BWC zo snel mogelijk weer in bedrijf te krijgen. Hierdoor konden de laatste twee ketels sneller dan geprognosticeerd weer in bedrijf worden genomen. Begin december draaiden alle vier de ketels van de BWC weer, waar was verwacht dat dit pas vlak voor het nieuwe jaar het geval zou zijn. Dit resulteerde in een productie van 60.000 GJ extra door de BWC, wat een positief effect van € 1,9 miljoen had doordat er geen gebruik hoefde te worden gemaakt van de aardgasgestookte Hulpwarmtecentrales. Daarnaast was het einde van 2023 kouder dan geprognosticeerd waardoor de afzet 38.500 GJ hoger uitviel (€ 0,8 mln. positief). In het vierde kwartaal zijn extra maatregelen genomen om warmteverlies te beperken zoals het optimaliseren van het temperatuur-regime door verdere ‘verslimming’ van het warmtenetwerk. Hierdoor was het warmteverlies 20.000 GJ lager dan voorspeld, wat resulteerde in een voordeel van € 0,5 miljoen.

Subsidiemeevaller

De Rijksoverheid heeft in november 2023 de tijdelijke subsidieregeling hernieuwbare warmteprojecten (HEHW-subsidie) ingesteld voor ondernemers die zijn getroffen door het wegvallen van de SDE-subsidie als gevolg van de verstoorde energiemarkt door de oorlog in Oekraïne. Deze subsidie is met succes aangevraagd door SVP, wat een financiële meevaller betekende van € 2,0 mln.

Gunstiger gascontract

Naar aanleiding van de situatie in de BWC, is met de gasleverancier onderhandeld om het lopende fixed price contract om te zetten in een variabel contract. Alhoewel daartoe niet verplicht, heeft de leverancier uiteindelijk zijn medewerking hieraan verleend, waardoor SVP € 0,3 mln. Heeft weten te besparen. Daarnaast is door de inkoopstrategie m.b.t. de CO2 rechten, die inspeelde op de prijsontwikkelingen, een voordeel van € 0,1 mln. behaald.

Overige kosten lager door besparing en efficiency

Tot slot kwamen diverse kosten in totaal € 1,2 mln. lager uit door besparingen en efficiency. Zo kwamen de onderhoudskosten door scherpe aansturing en focus € 0,6 mln. lager uit. Ook de personeelskosten en overige kosten bleven ruim binnen de prognose.

Jaarcijfers SVP over 2023: minder verlies dan prognose

16-05-2024

SVP (Stadsverwarming Purmerend) maakt zijn jaarcijfers bekend over 2023. Het resultaat voor belastingen over 2023 bedraagt € 1,7 mln. negatief (na belastingen: € 1,5 mln. negatief). Dit is € 4,9 mln. lager dan opgenomen in de jaarbegroting (opgesteld in oktober 2022) maar € 6,4 mln. beter dan de laatste prognose (opgesteld begin oktober 2023). In 2023 werd SVP geconfronteerd met een aantal onvoorziene problemen met de ketels van de BWC (BioWarmteCentrale) wat leidde tot negatieve financiële consequenties. Het is voor het eerst sinds 2019 dat SVP geen zwarte cijfers kan schrijven.

Lees meer

Verkenning van aardwarmte in Purmerend

14-05-2024

In Purmerend wordt onderzoek gedaan naar het winnen van aardwarmte om duurzame en betaalbare warmte te leveren aan het warmtenet van Stadsverwarming Purmerend (SVP). Yeager Energy, Energie Beheer Nederland (EBN), SVP en de gemeente Purmerend zijn betrokken bij het project. Aardwarmte wordt gewonnen uit heet water op enkele kilometers diepte en kan worden gebruikt voor verwarming. Het project richt zich op het onderzoeken van de aardwarmtepotentie en het verkrijgen van vergunningen. Als het onderzoek succesvol is, kan het warmtenet in 2027 de eerste bewoners van Purmerend voorzien van aardwarmte.

Lees meer