Nieuw project BD: Waterlandlaan 1

Als onderdeel van de uitgebreide stationsgebied ontwikkeling heeft BD 7 mei een aanvraag mogen ontvangen voor de nieuwbouwontwikkeling Waterlandlaan 1.

Stukje achtergrond;
op het huidige adres van de Waterlandlaan 1 staat op dit moment een leegstaand pand. Dit pand was voorheen de meubelzaak Marts Meubels. SVP heeft hier in 1991 een aansluiting gerealiseerd op ons warmtenet. Ook een 2e gebouw grenzend aan de meubelzaak wat voorheen een administratiekantoor was zal plaats gaan maken voor deze nieuwbouwontwikkeling.

Wat is er aangevraagd?
Wij hebben een aanvraag binnen gekregen voor maar liefst 288 aansluitingen ruimteverwarming en warm tapwater! Voor een centrumontwikkeling is dit een project van enige omvang als je nagaat dat de Brantjesoever en de Looiers samen slechts 156 aansluitingen betrof. Ook het lang verwachte centrumproject PostNL telt slechts 157 aansluitingen. Gemiddeld zullen de appartementen van Waterlandlaan 1 zo’n 3,3 kW afnemen en alle aansluitingen worden voorzien van een CW4 tapwater klasse. De appartementen hebben een omvang tussen 65 en 85 m2. Er is gekozen om deze appartementen te realiseren in 5 aparte woonblokken, waarvan blok 1 het hoogst reikt tot maar liefst de 14e verdieping.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoe nu verder?
Er ligt genoeg werk voor de BD-afdeling om dit project goed te kunnen voorbereiden en daarom zijn we meteen van start gegaan. Begin mei is er al een planning opgesteld. BD is tot augustus bezig met de voorbereidingen van het plan. Eind augustus stuurt BD de klant de definitieve aanbieding voor een aansluiting op ons warmtenet. De overdracht van het project naar Realisatie zal een maand later plaatsvinden ergens eind september.

Hoe zit het met de bouwplanning?
De ontwikkelaar is de rest van het jaar 2021 bezig met rond krijgen van de omgevingsvergunning. Als dit allemaal volgens plan verloopt kan de bouw van het pand vervolgens starten in Q2 2022. Vanaf dat moment zal het ongeveer 2,5 jaar bouwen zijn. Ons is gevraagd om de eerste warmte te leveren in Q2 van 2024 in vorm van bouwwarmte. De definitieve warmtelevering begint een half jaar later in Q4 van 2024.