BioWarmteCentrale weer volledig operationeel

Na een exceptioneel 2023, gekenmerkt door niet te voorziene technische problemen, is de BioWarmteCentrale (BWC) van SVP vanaf deze week weer volledig operationeel. De tien maanden durende hersteloperatie is succesvol afgerond, maar gaat gepaard met een financiële tegenvaller van €8,1 miljoen voor het jaar 2023. Reparatiekosten en de grotere inzet van gasgestookte HulpWarmteCentrales met hoge gasprijzen zijn hier de oorzaak van. Dit zal worden opgevangen uit eigen vermogen en dus niet worden doorberekend aan de klant.

In februari werd een aanzienlijke lekkage ontdekt in de Economizer van een van de vier ketels. De naastgelegen ketel werd daarop uit voorzorg ook uitgeschakeld. Tijdens inspectie bleek een onverwachte snelle degradatie van de Economizerbuizen, wat niet eerder is voorgekomen sinds de start van de warmtelevering door de BWC. Na reparaties en het op (hoge) druk brengen, werden ook nog in twee andere ketels lekkages in de ketelwand ontdekt, die door een dikke vuurvaste wandbekleding eerder onzichtbaar waren.

De reparaties, uitgevoerd door gespecialiseerde aannemers, waren uiterst complex en werden bemoeilijkt door de schaarste aan beschikbare experts, vooral tijdens de zomerperiode waarin veel bedrijven hun werkzaamheden stopzetten.

In deze laatste week van november branden alle vier de ketels van de BWC weer, een maand eerder dan gepland, na intensieve inspanningen en samenwerkingen met diverse partijen.

Jaarcijfers SVP over 2023: minder verlies dan prognose

16-05-2024

SVP (Stadsverwarming Purmerend) maakt zijn jaarcijfers bekend over 2023. Het resultaat voor belastingen over 2023 bedraagt € 1,7 mln. negatief (na belastingen: € 1,5 mln. negatief). Dit is € 4,9 mln. lager dan opgenomen in de jaarbegroting (opgesteld in oktober 2022) maar € 6,4 mln. beter dan de laatste prognose (opgesteld begin oktober 2023). In 2023 werd SVP geconfronteerd met een aantal onvoorziene problemen met de ketels van de BWC (BioWarmteCentrale) wat leidde tot negatieve financiële consequenties. Het is voor het eerst sinds 2019 dat SVP geen zwarte cijfers kan schrijven.

Lees meer

Verkenning van aardwarmte in Purmerend

14-05-2024

In Purmerend wordt onderzoek gedaan naar het winnen van aardwarmte om duurzame en betaalbare warmte te leveren aan het warmtenet van Stadsverwarming Purmerend (SVP). Yeager Energy, Energie Beheer Nederland (EBN), SVP en de gemeente Purmerend zijn betrokken bij het project. Aardwarmte wordt gewonnen uit heet water op enkele kilometers diepte en kan worden gebruikt voor verwarming. Het project richt zich op het onderzoeken van de aardwarmtepotentie en het verkrijgen van vergunningen. Als het onderzoek succesvol is, kan het warmtenet in 2027 de eerste bewoners van Purmerend voorzien van aardwarmte.

Lees meer