BioWarmteCentrale weer volledig operationeel

Na een exceptioneel 2023, gekenmerkt door niet te voorziene technische problemen, is de BioWarmteCentrale (BWC) van SVP vanaf deze week weer volledig operationeel. De tien maanden durende hersteloperatie is succesvol afgerond, maar gaat gepaard met een financiële tegenvaller van €8,1 miljoen voor het jaar 2023. Reparatiekosten en de grotere inzet van gasgestookte HulpWarmteCentrales met hoge gasprijzen zijn hier de oorzaak van. Dit zal worden opgevangen uit eigen vermogen en dus niet worden doorberekend aan de klant.

In februari werd een aanzienlijke lekkage ontdekt in de Economizer van een van de vier ketels. De naastgelegen ketel werd daarop uit voorzorg ook uitgeschakeld. Tijdens inspectie bleek een onverwachte snelle degradatie van de Economizerbuizen, wat niet eerder is voorgekomen sinds de start van de warmtelevering door de BWC. Na reparaties en het op (hoge) druk brengen, werden ook nog in twee andere ketels lekkages in de ketelwand ontdekt, die door een dikke vuurvaste wandbekleding eerder onzichtbaar waren.

De reparaties, uitgevoerd door gespecialiseerde aannemers, waren uiterst complex en werden bemoeilijkt door de schaarste aan beschikbare experts, vooral tijdens de zomerperiode waarin veel bedrijven hun werkzaamheden stopzetten.

In deze laatste week van november branden alle vier de ketels van de BWC weer, een maand eerder dan gepland, na intensieve inspanningen en samenwerkingen met diverse partijen.

SVP Warmte Tarieven 2024 bekend – Leveringstarief daalt, vastrecht stijgt

11-12-2023

De warmtetarieven van SVP voor 2024 zijn bekend. Het leveringstarief daalt, terwijl het vastrecht gaat stijgen. De overheid heeft verder besloten dat er per 1 januari 2024 geen prijsplafond meer is voor energie. Dit omdat de huidige prijzen op de energiemarkt rond het prijsplafond liggen. Elk jaar stelt de Autoriteit Consument en Markt (ACM) namens de overheid vast hoe hoog de warmtetarieven maximaal mogen zijn. Dit gebeurt op basis van de gastarieven. De maximumtarieven voor warmte zijn gelijk aan de gemiddelde tarieven voor een gasverbruiker. De tarieven van SVP zijn in 2024 gelijk aan de ACM-tarieven. Tarief Spaarzaam keert terug in 2024. 

Lees meer

BioWarmteCentrale weer volledig operationeel

30-11-2023

De BWC is weer operationeel, een maand eerder dan gepland, dankzij intensieve inspanningen en samenwerkingen met verschillende partijen.

Lees meer