SVP Warmte Tarieven 2024 bekend – Leveringstarief daalt, vastrecht stijgt

De warmtetarieven van SVP voor 2024 zijn bekend. Het leveringstarief daalt, terwijl het vastrecht gaat stijgen. De overheid heeft verder besloten dat er per 1 januari 2024 geen prijsplafond meer is voor energie. Dit omdat de huidige prijzen op de energiemarkt rond het prijsplafond liggen. Elk jaar stelt de Autoriteit Consument en Markt (ACM) namens de overheid vast hoe hoog de warmtetarieven maximaal mogen zijn. Dit gebeurt op basis van de gastarieven. De maximumtarieven voor warmte zijn gelijk aan de gemiddelde tarieven voor een gasverbruiker. De tarieven van SVP zijn in 2024 gelijk aan de ACM-tarieven. Tarief Spaarzaam keert terug in 2024. 

ACM & maximumtarief voor levering en vastrecht 

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) stelt jaarlijks een maximumtarief vast voor de levering en vaste kosten voor warmte. Dit is gebaseerd op de kosten die een klant zou hebben in het geval van een gasaansluiting. Warmteleveranciers moeten met hun prijs altijd op of onder het door de ACM vastgestelde maximum blijven. Voor 2024 is dit € 46,69 per gigajoule (GJ).  Dat is fors lager dan het maximumtarief van vorig jaar van € 90,91 per GJ (omdat de gasprijs gedaald is) en ligt hiermee iets onder het prijsplafond van 2023 van €47,38 per GJ. Omdat het prijsplafond in 2024 ophoudt te bestaan, geldt het maximumtarief van € 46,69 per GJ voor het totale verbruik. Naast het variabele tarief per GJ betalen warmteverbruikers vaste kosten voor hun aansluiting. Dit maximumtarief is eveneens gekoppeld aan de kosten voor huishoudens met een gasgestookte ketel en stijgt met 12,5% ten opzichte van vorig jaar.  

SVP: Leveringstarief daalt, vastrecht aanzienlijk hoger door gestegen kosten 

Het leveringstarief in 2023 is €65,21 en wordt in 2024 € 46,69; een daling van 28,4%.  Het vastrecht daarentegen stijgt in 2024 met 34,5%. In 2023 was het nog mogelijk om het vastrecht flink lager dan het maximumtarief van ACM vast te stellen door de hoge variabele prijzen. Door de daling in het variabele tarief in combinatie met de verder gestegen kosten van de inzet van mensen en materialen is dat in 2024 niet mogelijk. 

Effect op de energierekening: stijging van gemiddeld 16 euro per maand  

Vanwege het prijsplafond in 2023 werd een groot deel van de rekening van de klanten van SVP betaald door de overheid. Hoewel het leveringstarief van SVP in 2024 weliswaar zeer sterk daalt, merken veel klanten dat verschil maar beperkt op hun rekening. Tegelijkertijd stijgt het vastrecht in 2024 waardoor klanten gemiddeld iets meer betalen, ondanks de daling van het leveringstarief. Voor de meeste klanten stijgt het voorschot ongeveer €16 per maand. 

OVERZICHT – Tarieven 2024 inclusief 21% btw (meer informatie op https://svpparticulier.nl/klant-info/tarieven/) 

  • SVP-leveringstarief:  
  46,69 per GJ 
  • Vastrecht (afleverset in eigendom SVP): 
  795,88 per jaar 
  • Vastrecht (afleverset geen eigendom SVP): 
  650,50 per jaar 

Geen doorberekening problemen BioWarmteCentrale (BWC) in tarief 

SVP had in 2023 problemen met de BioWarmteCentrale. De hiermee gepaard gaande kosten zijn niet doorberekend in het leveringstarief, maar worden verwerkt in het resultaat van 2023 en opgevangen met het eigen vermogen.  

Voorschotbedrag tot jaarafrekening tijdelijk hoger 

In het voorschot van 2023 is nog geen rekening gehouden met de nieuwe tarieven. Om te voorkomen dat klanten veel moet bijbetalen op hun jaarafrekening, kan het zijn dat het voorschot vanaf januari tijdelijk hoger is tot de jaarafrekening. Hoeveel hoger hangt af van wanneer klanten hun jaarafrekening krijgen. Het nieuwe voorschot is uiterlijk 1 januari 2024 bekend. 

Jaarcijfers SVP over 2023: minder verlies dan prognose

16-05-2024

SVP (Stadsverwarming Purmerend) maakt zijn jaarcijfers bekend over 2023. Het resultaat voor belastingen over 2023 bedraagt € 1,7 mln. negatief (na belastingen: € 1,5 mln. negatief). Dit is € 4,9 mln. lager dan opgenomen in de jaarbegroting (opgesteld in oktober 2022) maar € 6,4 mln. beter dan de laatste prognose (opgesteld begin oktober 2023). In 2023 werd SVP geconfronteerd met een aantal onvoorziene problemen met de ketels van de BWC (BioWarmteCentrale) wat leidde tot negatieve financiële consequenties. Het is voor het eerst sinds 2019 dat SVP geen zwarte cijfers kan schrijven.

Lees meer

Verkenning van aardwarmte in Purmerend

14-05-2024

In Purmerend wordt onderzoek gedaan naar het winnen van aardwarmte om duurzame en betaalbare warmte te leveren aan het warmtenet van Stadsverwarming Purmerend (SVP). Yeager Energy, Energie Beheer Nederland (EBN), SVP en de gemeente Purmerend zijn betrokken bij het project. Aardwarmte wordt gewonnen uit heet water op enkele kilometers diepte en kan worden gebruikt voor verwarming. Het project richt zich op het onderzoeken van de aardwarmtepotentie en het verkrijgen van vergunningen. Als het onderzoek succesvol is, kan het warmtenet in 2027 de eerste bewoners van Purmerend voorzien van aardwarmte.

Lees meer