Brononderzoek om herhaling van schade te voorkomen

Begin dit jaar is er schade ontstaan aan de ketels van de BioWarmteCentrale. Om herhaling te voorkomen, hebben we uitvoerig brononderzoek gedaan naar de oorzaak ervan. Hieruit zijn passende interventies voortgekomen. Eén van de belangrijkste maatregelen is dat de houtsnippers –waarop de centrale wordt gestookt– aan de juiste vochtigheidseisen voldoen. Daarnaast wordt de biomassa bij de aanvoer ook beter beoordeeld op deeltjesgrootte en aanwezigheid van groen blad. Door deze zorgvuldige selectie van biomassa zal de kans op corrosie aan de leidingen aanzienlijk verminderen.
Om ervoor te zorgen dat deze maatregelen effectief zijn, vindt er wekelijks een evaluatie plaats. Hierbij wordt gekeken naar de daadwerkelijke effectiviteit van de genomen maatregelen. Deze evaluatie stelt ons in staat om eventuele aanpassingen door te voeren en indien nodig nieuwe maatregelen te implementeren om de werking van onze installaties te waarborgen.
Met het overzicht van de genomen maatregelen en de regelmatige evaluaties willen we verzekeren dat de installaties weer veilig en betrouwbaar in bedrijf kunnen worden genomen.

Brononderzoek om herhaling van schade te voorkomen

11-07-2023

Met passende interventies wordt de kans op corrosie aan de leidingen aanzienlijk verminderd.

Lees meer

SVP bereikt belangrijke mijlpaal: meer dan de helft van de klanten heeft een slimme warmtemeter

07-07-2023

Bij 14.500 huisaansluitingen is een slimme warmtemeter gerealiseerd.

Lees meer