Brononderzoek om herhaling van schade te voorkomen

Begin dit jaar is er schade ontstaan aan de ketels van de BioWarmteCentrale. Om herhaling te voorkomen, hebben we uitvoerig brononderzoek gedaan naar de oorzaak ervan. Hieruit zijn passende interventies voortgekomen. Eén van de belangrijkste maatregelen is dat de houtsnippers –waarop de centrale wordt gestookt– aan de juiste vochtigheidseisen voldoen. Daarnaast wordt de biomassa bij de aanvoer ook beter beoordeeld op deeltjesgrootte en aanwezigheid van groen blad. Door deze zorgvuldige selectie van biomassa zal de kans op corrosie aan de leidingen aanzienlijk verminderen.
Om ervoor te zorgen dat deze maatregelen effectief zijn, vindt er wekelijks een evaluatie plaats. Hierbij wordt gekeken naar de daadwerkelijke effectiviteit van de genomen maatregelen. Deze evaluatie stelt ons in staat om eventuele aanpassingen door te voeren en indien nodig nieuwe maatregelen te implementeren om de werking van onze installaties te waarborgen.
Met het overzicht van de genomen maatregelen en de regelmatige evaluaties willen we verzekeren dat de installaties weer veilig en betrouwbaar in bedrijf kunnen worden genomen.

SVP Warmte Tarieven 2024 bekend – Leveringstarief daalt, vastrecht stijgt

11-12-2023

De warmtetarieven van SVP voor 2024 zijn bekend. Het leveringstarief daalt, terwijl het vastrecht gaat stijgen. De overheid heeft verder besloten dat er per 1 januari 2024 geen prijsplafond meer is voor energie. Dit omdat de huidige prijzen op de energiemarkt rond het prijsplafond liggen. Elk jaar stelt de Autoriteit Consument en Markt (ACM) namens de overheid vast hoe hoog de warmtetarieven maximaal mogen zijn. Dit gebeurt op basis van de gastarieven. De maximumtarieven voor warmte zijn gelijk aan de gemiddelde tarieven voor een gasverbruiker. De tarieven van SVP zijn in 2024 gelijk aan de ACM-tarieven. Tarief Spaarzaam keert terug in 2024. 

Lees meer

BioWarmteCentrale weer volledig operationeel

30-11-2023

De BWC is weer operationeel, een maand eerder dan gepland, dankzij intensieve inspanningen en samenwerkingen met verschillende partijen.

Lees meer