SVP bereikt belangrijke mijlpaal: meer dan de helft van de klanten heeft een slimme warmtemeter

Sinds oktober 2020 geldt er een wettelijke verplichting voor warmtebedrijven om nieuwe aansluitingen te voorzien van een slimme warmtemeter. Daarnaast moeten de meters bij bestaande aansluitingen voor 2027 vervangen zijn door een slimme meter. SVP wil voor eind 2024, dus ruim voor de wettelijke termijn, alle meters van haar ruim 27.000 klanten ‘verslimd’ hebben. Inmiddels is dat nu bij 14.500 huisaansluitingen gerealiseerd.

De implementatie van slimme warmtemeters is een belangrijke stap in de transitie naar duurzamere en efficiëntere energieoplossingen. Deze geavanceerde meters bieden onze klanten niet alleen meer inzicht in hun warmteverbruik, maar stellen hen ook in staat om bewustere keuzes te maken en op verbruik te besparen om zo kosten te verlagen en een positieve bijdrage te leveren aan het milieu.

Jaarcijfers SVP over 2023: minder verlies dan prognose

16-05-2024

SVP (Stadsverwarming Purmerend) maakt zijn jaarcijfers bekend over 2023. Het resultaat voor belastingen over 2023 bedraagt € 1,7 mln. negatief (na belastingen: € 1,5 mln. negatief). Dit is € 4,9 mln. lager dan opgenomen in de jaarbegroting (opgesteld in oktober 2022) maar € 6,4 mln. beter dan de laatste prognose (opgesteld begin oktober 2023). In 2023 werd SVP geconfronteerd met een aantal onvoorziene problemen met de ketels van de BWC (BioWarmteCentrale) wat leidde tot negatieve financiële consequenties. Het is voor het eerst sinds 2019 dat SVP geen zwarte cijfers kan schrijven.

Lees meer

Verkenning van aardwarmte in Purmerend

14-05-2024

In Purmerend wordt onderzoek gedaan naar het winnen van aardwarmte om duurzame en betaalbare warmte te leveren aan het warmtenet van Stadsverwarming Purmerend (SVP). Yeager Energy, Energie Beheer Nederland (EBN), SVP en de gemeente Purmerend zijn betrokken bij het project. Aardwarmte wordt gewonnen uit heet water op enkele kilometers diepte en kan worden gebruikt voor verwarming. Het project richt zich op het onderzoeken van de aardwarmtepotentie en het verkrijgen van vergunningen. Als het onderzoek succesvol is, kan het warmtenet in 2027 de eerste bewoners van Purmerend voorzien van aardwarmte.

Lees meer